Zulu Tutors

  • «
  • 1
  • »
Tutor

Buthelezi Sthembelo Ntombizothile

Balfour - Mpumalanga

ZAR 100.00 per class


Igama lami ngingu Sthembelo Ntombizothile Buthelezi, ngazalelwa endaweni yakwa Nongoma kanti ngineminyaka engama - 30. Ngikhuluma IsiZulu njengolimi lwami lokuqala. Ngifunde e University of Zululand lapho ngenze khona izifundo zami zokufundisa. Njengamanje ngiyafundisa esikoleni esisesifundazweni i Mpumalanga okuthiwa u Mlamlankunzi primary school .Lapho ngifundisa IsiZulu ibanga lesine nelesithupha. Ngiyabathanda abantwana kanti futhi ngiyazifela ngokufundisa, ukulalela umculo wesintu kanye nokufunda. Nginekhono lokukwazi ukufundisa.


  • Economic and management science
  • Life orientation
  • Zulu
  • «
  • 1
  • »
Accounting Tutors Adult Education Tutors Aerospace Engineering Tutors Afrikaans Tutors Art Tutors Beauty Therapy Tutors Biomedical Sciences Tutors Business studies Tutors Chemistry Tutors Civil Engineering Tutors Communication and journalism Tutors Computer application technology Tutors Computer science Tutors Cooking Tutors Crafts Tutors Creative arts Tutors Economic and management science Tutors Economics Tutors Education Tutors Education Learning Tutors Engineering graphic and design Tutors English Tutors English conversational Tutors English language Tutors English Language and Literature Tutors English literature Tutors Finance Tutors Food Science and Technology Tutors Geography Tutors Hairdressing Tutors Health and Fitness Tutors History Tutors History:African and western history Tutors Human Geography Tutors Humanities and Social Sciences Tutors Languages Tutors Life orientation Tutors Life Sciences Tutors Mathematical literacy Tutors Mathematics Tutors Medicine Tutors Natural Science Tutors numeracy Tutors Physical science Tutors Physics Tutors Psychology Tutors Social Sciences Tutors Technology Tutors Tourism Tutors Writing Tutors Zulu Tutors